English
Français
Deutsch
Español

Studievejledning

Hvem er studievejlederne.

Studievejlederne på Frederiksborg Gymnasium og HF arbejder, i samarbejde med ledelsen, klassernes team og skolens psykolog, med at hjælpe dig til at gennemføre gymnasie- eller hf-uddannelsen.

På FG er der i alt 6 studievejledere, som har kontorer i villaen til højre for skolens indkørsel. Der vil på alle undervisningsdage og i eksamensperioden være en studievejleder til stede på kontorerne mellem kl. 10:00 og 14:00. Til hver studieretnings- og hf-klasse er der tilknyttet en studievejleder, som er ham/hende du først og fremmest kan henvende dig til. Men hvis der er spørgsmål eller problemer, der kræver hurtige svar eller løsninger, kan du også henvende dig til en af de andre studievejledere. Under kontakt kan du se, hvem der er din studievejleder, og hvornår studievejlederne træffes.

 

Hvad kan studievejlederne hjælpe dig med.

Studievejlederne vil gennem individuelle samtaler støtte og vejlede den enkelte elev i spørgsmål af både faglig og personlig karakter. Det kan bl.a. være

  • Valg af fag og omvalg af uddannelse eller studieretning
  • Fravær
  • SU
  • Støtteordninger som  IT-rygsæk, mentorordninger etc.
  • Team DK-ordninger
  • Personlige problemer som f.eks. familieproblemer, mistrivsel, psykiske problemer, misbrug

 

Hvordan kommer du i kontakt med studievejlerne

Som skrevet vil du kunne komme i kontakt med en studievejleder alle undervisnings- og eksamensdage mellem 10:00 og 14:00 på kontorerne til højre for indkørslen.

Hvis du skal i kontakt med din klasses studievejleder skal du under træffetid se, hvornår vedkommende har kontortid.

Du kan selv henvende dig direkte til studievejlederne, eller du kan via ledelsen eller din klasses team blive henvist til samtale med en studievejleder.

Studievejlederen vil i nogle tilfælde, hvis I er enige om det, kunne henvise videre til skolens psykolog.