English
Français
Deutsch
Español

Første skoledag

Første skoledag

Første skoledag på FG er onsdag d.13. august. Alle nye elever møder kl.9:00 i festsalen og fortsætter ud i klasserne til introforløb. Alle 2g/2hf/3g møder til morgensamling kl.9:45 og fortsætter dagen med herlig undervisning.

Ny hf-kursist/gymnasieelev 2014

Ny hf-kursist/gymnasieelev 2014

I slutningen af juli vil alle nye elever kunne se deres skema og klasse i lectio. Klik her for nærmere information

Læs mere

KONTAKT

*Dit navn:
Telefon:
*email:
Jeg vil gerne vide mere om:
*Besked: