English
Français
Deutsch
Español

Team DK på FG

Team DK på FG

FG er nu blevet godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner. Dette betyder, at du som godkendt Team DK elev vil kunne gennemføre en fleksibel ungdomsuddannelse på FG, der tilrettelægges med hensyntagen til din træning og øvrige aktivitet i forbindelse med din sport.

Læs mere

Ny hf-kursist/gymnasieelev 2014

Ny hf-kursist/gymnasieelev 2014

Kvittering på modtaget ansøgning til optagelse på FG august 2014 udsendes til alle i løbet af uge 13. Der er optagelsesprøver for stx. mandag d.7. april og for hf tirsdag d.8. april. Man kan ved at følge linket læse om reglerne for optagelsesprøver og uddannelsesparathedsvurdering. Meddelelse om endelig optagelse udsendes ultimo maj.

Læs mere

KONTAKT

*Dit navn:
Telefon:
*email:
Jeg vil gerne vide mere om:
*Besked: